Zalecenia międzynarodowe

Amerykańska Akademia Alergii, Astmy i Immunologii- Materiały dla specjalistów alergologii i immunologii w trakcie pandemii COVID-19:

https://education.aaaai.org/resources-for-a-i-clinicians/covid-19

New England Journal of Medicine- Sekcja publikacji poświęconych COVID-19

https://www.nejm.org/coronavirus

Elsevier: Novel Coronavirus Information Center

https://www.elsevier.com/connect/coronavirus-information-center

World Health Organization- Coronavirus

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019

Światowa Organizacja Zdrowia- darmowy kurs online leczenia ciężkich zaburzeń oddychania, z uwzględnieniem postępowania w COVID-19

https://openwho.org/courses/severe-acute-respiratory-infection

UpToDate- lista linków do światowych wytycznych dot. COVID-19

https://www.uptodate.com/contents/society-guideline-links-coronavirus-disease-2019-covid-19

European Respiratory Society – materiały poświęcone COVID-19

https://www.ersnet.org/the-society/news/novel-coronavirus-outbreak–update-and-information-for-healthcare-professionals

Center for Disease Control and Prevention

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html

European Centre for Disease Prevention and Control

https://www.ecdc.europa.eu/en/coronavirus/guidance-and-technical-reports

Wiley Library- Najnowsze artykuły dot. COVID-19

https://novel-coronavirus.onlinelibrary.wiley.com/

Amerykańska Akademia Alergii, Astmy i Immunologii- Materiały dla specjalistów alergologii i immunologii w trakcie pandemii COVID-19:

https://education.aaaai.org/resources-for-a-i-clinicians/covid-19

New England Journal of Medicine- Sekcja publikacji poświęconych COVID-19

https://www.nejm.org/coronavirus

Elsevier: Novel Coronavirus Information Center

https://www.elsevier.com/connect/coronavirus-information-center

ATSJournal

https://www.atsjournals.org/page/ajrccm/collections/COVID-19

TheLancet

https://www.thelancet.com/coronavirus