Archiwum webinarów

2023-04-13 Pediatria w praktyce – część 21 “Wrodzony obrzęk naczynioruchowy – HAE”

18:00-18:10 Rozpoczęcie spotkania, komunikaty przewodniczącej OWPTP i konsultanta wojewódzkiego – prof. dr hab. n. med. Teresa Jackowska, prof. dr hab. n. med. Bolesław Kalicki
18:10-18:40 Czym jest HAE, jak diagnozować chorobę – dr n. med. Aleksandra Kucharczyk, Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii, Alergologii i Immunologii Klinicznej, Wojskowy Instytut Medyczny.
18:40-19:10 Strategia terapeutyczna w HAE – dr n. med. Tomasz Matuszewski, Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii, Alergologii i Immunologii Klinicznej, Wojskowy Instytut Medyczny.
19:10-19:40 Opisy przypadków, pytania i odpowiedzi – dr n. med. Aleksandra Kucharczyk, dr n. med. Tomasz Matuszewski
19:40-19:50 Dyskusja i podsumowanie spotkania

Moderator: dr n. med. Agnieszka Lipińska-Opałka


2023-03-09 Pediatria w praktyce – część 20 “Streptococcus pyogenes”

18:00-18:10 Rozpoczęcie spotkania, komunikaty konsultantów w dziedzinie pediatrii – prof. dr hab. n. med. Teresa Jackowska, prof. dr hab. n. med. Bolesław Kalicki
18:10-18:40 Zakażenia o etiologii S. pyogenes – dr n. med. Konrad Zawadka, Klinika Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego WUM
18:40-18:55 Prezentacja przypadków – dr n. med. Konrad Zawadka, Klinika Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego WUM
18:55-19:10 Prezentacja przypadków – dr n. med. Piotr Buda, Klinika Pediatrii, Żywienia i Chorób Metabolicznych, Instytut “Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie
19:10-19:40 Antybiotykoterapia inwazyjnych zakażeń S. pyogenes – w teorii i praktyce – prof. dr hab. n. med. Katarzyna Dzierżanowska-Fangrat, Zakład Mikrobiologii i Immunologii Klinicznej Instytutu “Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”
19:40-19:50 Dyskusja i podsumowanie spotkania

Moderator: dr n. med. Agnieszka Lipińska-Opałka


2023-02-02 Pediatria w praktyce – część 19 “Atopowe zapalenie skóry”

18:00-18:10 Rozpoczęcie spotkania, komunikaty konsultantów w dziedzinie pediatrii – prof. dr hab. n. med. Teresa Jackowska, prof. dr hab. n. med. Bolesław Kalicki
18:10-18:35 Atopowe Zapalenie Skóry – co pediatra wiedzieć powinien! – dr hab. n. med. Adam J. Sybilski, prof. CMKP, II Klinika Pediatrii CMKP, Warszawa
18:35-19:00 Co możemy zaproponować dzieciom z ciężką postacią AZS? – prof. dr hab. n. med. Irena Walecka- Herniczek
19:00-19:25 AZS przez przypadki – doświadczenia własne. – dr n. med. Anna Dudek
19:25-19:40 Dyskusja, podsumowanie spotkania

Moderator: dr n. med. Agnieszka Lipińska-Opałka


2022-10-13 Pediatria w praktyce – część 18. “Choroba Gravesa-Basedowa u dzieci.”

18:00-18:20 Choroba Gravesa-Basedowa u dzieci i młodzieży – objawy kliniczne, rozpoznawanie, leczenie – dr hab. n. med. Ewelina Witkowska-Sędek, Oddział Kliniczny Endokrynologii i Pediatrii, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne WUM
18.20-19.00 Prezentacja przypadków klinicznych:
– Omówienie różnych wariantów przebiegu choroby oraz odpowiedzi na leczenie – lek. Katarzyna Michalczyk, lek. Michał Seroczyński, lek. Agnieszka Kosno, Oddział Kliniczny Endokrynologii i Pediatrii, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne WUM
– Orbitopatia towarzysząca chorobie Gravesa-Basedowa – lek. Magdalena Zarzycka, Oddział Kliniczny Endokrynologii i Pediatrii, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne WUM
– Nadczynność tarczycy u chłopca z rakiem brodawkowatym tarczycy – lek. Monika Madej, Oddział Kliniczny Endokrynologii i Pediatrii, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne WUM
19:00 – 19:20 Postępowanie z noworodkiem matki z chorobą Gravesa-Basedowa – dr hab. n. med. Ewelina Witkowska-Sędek
19.20-19.35 Prezentacja przypadków klinicznych – lek. Maria Foks, lek. Maria Banaśkiewicz, Oddział Kliniczny Endokrynologii i Pediatrii, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne WUM
19.35-19.45 Podsumowanie spotkania, komunikaty konsultantów w dziedzinie pediatrii – prof. dr hab. n. med. Teresa Jackowska, prof. dr hab. n. med. Bolesław Kalicki

Moderator: dr n. med. Agnieszka Lipińska-Opałka


2022-05-12 Pediatria w praktyce – część 17. “Nowości w chorobach zakaźnych i neurologii dziecięcej”

18.00- 18.30 Nowa sytuacja epidemiologiczna w związku z przybyciem uchodźców z Ukrainy – prof. dr hab. Magdalena Figlerowicz, Klinika Chorób Zakaźnych i Neurologii Dziecięcej UM w Poznaniu.
18.30- 18.45 Diagnostyka różnicowa wysypki odropodobnej – na podstawie przypadku – lek. Zuzanna Lewandowska, Klinika Chorób Zakaźnych i Neurologii Dziecięcej UM w Poznaniu.
18.45- 19.00 Porażenie wiotkie u 6-letniego chłopca – opis przypadku – lek. Karol Lubarski, Klinika Chorób Zakaźnych i Neurologii Dziecięcej UM w Poznaniu.
19.00- 19.15 Rdzeniowy zanik mięśni – metody postępowania diagnostyczno-terapeutycznego – dr n. med. Paweł Małecki, Klinika Chorób Zakaźnych i Neurologii Dziecięcej UM w Poznaniu.
19.15- 19.30 Dyskusja
19.30- 19. 45 Podsumowanie spotkania, komunikaty konsultantów w dziedzinie pediatrii – prof. dr hab. n. med. Bolesław Kalicki, prof. dr hab. n. med. Teresa Jackowska

Moderator: dr n. med. Agnieszka Lipińska-Opałka


2022-04-07 Pediatria w praktyce – część 16. “Więź, która daje bezpieczeństwo.”

18:00 – 18:05 Słowo wstępu, sprawy organizacyjne OWPTP, zapowiedź kolejnych spotkań, komunikaty konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie pediatrii, konsultanta krajowego w dziedzinie pediatrii – prof. dr hab. n. med. Bolesław Kalicki, prof. dr hab. n. med. Teresa Jackowska
18:05 – 18:25 Więź, która daje bezpieczeństwo. Psychoterapia dedykowana Rodzicom i Niemowlętom od 0 do 12 m.ż – dr n. med. Lidia Popek, Oddział Psychiatryczny dla Dzieci Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii
18:25 – 18:45 Przypadek pacjentki z rozpoznaniem zaburzeń współwystępujących: zaburzeń więzi, jadłowstrętu psychicznego i zespołu Aspergera – lek. Anna Naruniec, Oddział Psychiatryczny dla Dzieci Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii
18:45 – 19:15 Zmiany w psychiatrii dzieci i młodzieży – dr n. med. Lidia Popek, Oddział Psychiatryczny dla Dzieci Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii
19:15 – 19:25 Dyskusja
19:25 – 19:35
Nowe normy długości nerek u dzieci i młodzieży – dr n. med. Łukasz Obrycki, Klinika Nefrologii, Transplantacji Nerek i Nadciśnienia Tętniczego, Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka
19:35 – 19:45 Ciśnienie tętnicze u dzieci i młodzieży. Jak mierzyć, kiedy, które normy wybrać? – dr n. med. Łukasz Obrycki, Klinika Nefrologii, Transplantacji Nerek i Nadciśnienia Tętniczego, Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka

Moderator: dr n. med. Agata Będzichowska


2022-03-17 Pediatria w praktyce – część 15. “Wybrane problemy nefrologiczne ważne dla pediatry.”

18:00 – 18:05 Słowo wstępu, sprawy organizacyjne OWPTP, zapowiedź kolejnych spotkań, komunikaty konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie pediatrii, konsultanta krajowego w dziedzinie pediatrii – prof. dr hab. n. med. Bolesław Kalicki, prof. dr hab. n. med. Teresa Jackowska
18:05 – 18:35 Zakażenia układu moczowego u dzieci – aktualne wytyczne – dr hab. n. med. Katarzyna Jobs, Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej Wojskowego Instytutu Medycznego
18:35 – 18:45 Zakażenie układu moczowego – prezentacja przypadku – lek. Michalina Leszczyńska-Pilich,[Klub 35], Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej Wojskowego Instytutu Medycznego
18:45 – 18:50 Dyskusja
18:50 – 19:00 Zespół nerczycowy – prezentacja przypadku – lek. Agnieszka Gościńska [Klub 35], Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej Wojskowego Instytutu Medycznego
19:00-19:20 Zespół nerczycowy – rozpoznawanie i leczenie – dr hab. n. med. Katarzyna Jobs, Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej Wojskowego Instytutu Medycznego
19:20-19:25 Dyskusja

Moderator: dr n. med. Agata Będzichowska


2022-01-13 Pediatria w praktyce – część 14. “Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – jak to zrobić praktycznie?”

18:00 – 18:05 Słowo wstępu, sprawy organizacyjne OWPTP, zapowiedź kolejnych spotkań, komunikaty konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie pediatrii, konsultanta krajowego w dziedzinie pediatrii – prof. dr hab. n. med. Bolesław Kalicki, prof. dr hab. n. med. Teresa Jackowska
18:30 – 18:55 Co to znaczy, że „rodzina ma kuratora”? Czy się różnią Kuratorzy Sądowi – Weronika Korsak-Sochacka, Kierownik IV Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie
18:55 – 19:20 Jak poprawnie wypełnić Niebieską Kartę? – lek. Piotr Hartmann, Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy
19:20-19:40 Dziewczynka po celowym nadużyciu leków. Czy Niebieska Karta w czymś tu pomoże? – prezentacja przypadku – lek. Joanna Kaczorowska, Kliniczny Oddział Pediatrii SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym
19:25 – 19:35 Dyskusja

Moderator: dr n. med. Agata Będzichowska


2021-12-09 Pediatria w praktyce – część 13. “Żywienie dzieci”

18:00 – 18:05 Słowo wstępu, sprawy organizacyjne OWPTP, zapowiedź kolejnych spotkań, komunikaty konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie pediatrii, konsultanta krajowego w dziedzinie pediatrii – prof. dr hab. n. med. Bolesław Kalicki, prof. dr hab. n. med. Teresa Jackowska
18:05 – 18:35 Co? Kiedy? Dlaczego? Jak? Żywienie niemowląt zgodnie z aktualnymi wytycznymi – prof. dr hab. n. med. Hanna Szajewska, Klinika Pediatrii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
18:35 – 19:05 Grzechy główne w żywieniu dzieci – Dr hab. n. med. Andrea Horvath, Klinika Pediatrii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
19:05 – 19:15 Luźny stolec u niemowlęcia – kiedy należy zacząć się martwić? – prezentacja przypadku – lek. Sylwia Wierzbicka-Kroczek, Klinika Pediatrii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
19:15-19:25 Enteropatia z ucieczką białak – wciąż aktualny problem, czy choroba przeszłości? – prezentacja przypadku – lek. Anna Bujnowska, Klinika Pediatrii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
19:25 – 19:35 Dyskusja

Moderator: dr n. med. Agata Będzichowska


2021-11-04 Pediatria w praktyce – część 12. “Rozwój psychoruchowy dziecka“

18:00 – 18:05 Słowo wstępu, sprawy organizacyjne OWPTP, zapowiedź kolejnych spotkań, komunikaty konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie pediatrii, konsultanta krajowego w dziedzinie pediatrii
prof. dr hab. n. med. Bolesław Kalicki, prof. dr hab. n. med. Teresa Jackowska
18:05 – 19:20 Rozwój psychoruchowy dziecka
Dr hab. n. med. Krystyna Szymańska
Kliniki Psychiatrii Wieku Rozwojowego Dziecięcego Szpitala Klinicznego UCK, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa
19.20-19.35 Dyskusja

Moderator: dr n. med. Agata Będzichowska


2021-10-14 Pediatria w praktyce – część 11. Co każdy pediatra o hematologii wiedzieć powinien?

18:00 – 18:05 Słowo wstępu, sprawy organizacyjne OWPTP, zapowiedź kolejnych spotkań, komunikaty konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie pediatrii, konsultanta krajowego w dziedzinie pediatrii
prof. dr hab. n. med. Bolesław Kalicki, prof. dr hab. n. med. Teresa Jackowska
18:20 – 18:35 Czy i kiedy należy profilaktycznie podawać żelazo?
prof. dr hab. n. med. Michał Matysiak
Klinika Onkologii, Hematologii Dziecięcej, Transplantologii Klinicznej i Pediatrii, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa
18:50 – 19:05 Wrodzone zaburzenia krzepnięcia diagnostyka i leczenie
prof. dr hab. n. med. Paweł Łaguna
Klinika Onkologii, Hematologii Dziecięcej, Transplantologii Klinicznej i Pediatrii, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa
19.20-19.35 Dyskusja

Moderator: dr n. med. Agata Będzichowska


2021-06-10 Pediatria w praktyce – część 10. Choroby metaboliczne – praktyczne przedstawienie problemu. Zagrożenia toksykologiczne w domowym zaciszu.

18:00 – 18:05 Słowo wstępu, sprawy organizacyjne OWPTP, zapowiedź kolejnych spotkań, komunikaty konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie pediatrii, konsultanta krajowego w dziedzinie pediatrii – prof. dr hab. n. med. Bolesław Kalicki, prof. dr hab. n. med. Teresa Jackowska
18:05 – 18:35 Patofizjologia i objawy wrodzonych błędów metabolizmu – ważne informacje dla pediatry. – Prof. dr hab. n. med. Anna Tylki-Szymańska – Klinika Pediatrii, Żywienia i Chorób Metabolicznych, Instytut ,,Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”, Warszawa
18:35 – 19:05 Wrodzone błędy metabolizmu przebiegające w lizosomach, peroksysomach i cytozolu – przypadki kliniczne – dr n. med. Patryk Lipiński – Klinika Pediatrii, Żywienia i Chorób Metabolicznych, Instytut ,,Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”, Warszawa
19.05-19.15 Dyskusja
19:15 – 19:45 Toksyczność nie tylko z nagromadzenia metabolitów – zagrożenia toksykologiczne w domowym zaciszu – lek. Dorota Lichtarska – Oddział Chorób Wewnętrznych – Pododdział Toksykologii, Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego, Warszawa
19.45-19.55 Dyskusja

Moderator: dr n. med. Agata Będzichowska


2021-05-13 Pediatria w praktyce – część 9: Co pediatra powinien wiedzieć o mukowiscydozie

18:00 – 18:05 Słowo wstępu, zapowiedź kolejnych spotkań – prof. dr hab. n. med. Bolesław Kalicki
18:05 – 18:50“Diagnostyka, klinika i leczenie mukowiscydozy – ważne informacje dla pediatry opiekującego się dzieckiem w poradni”– prof. dr hab. n. med.  Dorota Sands, Centrum Leczenia Mukowiscydozy – Kliniczny Oddział Chorób Płuc, Szpital im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym, Zakład Mukowiscydozy Instytutu Matki i Dziecka
18:50 – 19:05 Prezentacja przypadku nr 1 – lek. Adela Żaczkiewicz-Bartosiewicz – Centrum Leczenia Mukowiscydozy – Kliniczny Oddział Chorób Płuc, Szpital im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym
19:05 – 19:20 Prezentacja przypadku nr 2  – lek. Anna Wołkowicz – Centrum Leczenia Mukowiscydozy – Kliniczny Oddział Chorób Płuc, Szpital im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym
19:20 – 19:30 Sprawy organizacyjne OWPTP – prof. dr hab. n. med. Teresa Jackowska

Moderator: dr n. med. Agata Będzichowska


2021-04-08: Pediatria w praktyce – część 8. Współpraca nefrologa dziecięcego z pediatrą

18:00 – 18:05 Słowo wstępu, zapowiedź kolejnych spotkań – prof. dr hab. n. med. Bolesław Kalicki
18:05 – 18:25 “Zespół hemolityczno-mocznicowy – teoria” – dr n. med. Beata Leszczyńska, Katedra i Klinika Pediatrii i Nefrologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny
18:25– 18:40 “Zespół hemolityczno-mocznicowy – praktyka” – lek. Maria Daniel, Katedra i Klinika Pediatrii i Nefrologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny
18:40 – 19:05 “ Idiopatyczny zespół nerczycowy i kłębuszkowe zapalenia nerek – teoria” – dr hab. n. med. Małgorzata Mizerska – Wasiak, Katedra i Klinika Pediatrii i Nefrologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny
19:05 – 19:15 “ Dziecko z zespołem nerczycowym w praktyce lekarza pediatry ” – lek. Agata Siejko, Katedra i Klinika Pediatrii i Nefrologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny
19:15 -19:30 „Dziecko z kłębuszkowym zapaleniem nerek w praktyce lekarza pediatry ” – lek. Michał Szyszka, Katedra i Klinika Pediatrii i Nefrologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny

19:30 – 19:35 Sprawy organizacyjne OWPTP – prof. dr hab. n. med. Teresa Jackowska

Moderator: dr n. med. Agata Będzichowska


2021-03-11: Pediatria w praktyce – część 7. (Zbyt?) późne rozpoznania w pediatrii w dobie pandemii COVID-19

18:00 – 18:05 Słowo wstępu, zapowiedź kolejnych spotkań – prof. dr hab. n. med. Bolesław Kalicki
18:05 – 18:25 “Czy obrzęk powiek to zawsze alergia? Zespół nerczycowy leczony przez telefon” – lek. Maria Węgrzynek, Klinika Pediatrii Nefrologii i Alergologii Dziecięcej, Wojskowy Instytut Medyczny
18:25– 18:45 “Dziecko z kaszlem online” – lek. Wojciech Sitarski, Klinika Gastroenterologii i Żywienia Dzieci Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – KLUB 35
18:45 – 19:05 “Od rumienia na skórze po sztywność karku” – leczenie zmian skórnych przez telefon” – lek. Joanna Kaczorowska, Kliniczny Oddział Pediatrii, Szpital im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym – KLUB 35
19:05 – 19:25 “Późno rozpoznany przypadek gruźlicy u nastolatka” – dr n.med. Małgorzata Wielopolska, Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku
19:25 – 19:35 Sprawy organizacyjne OWPTP – prof. dr hab. n. med. Teresa Jackowska
Moderator: dr n. med. Agata Będzichowska


2021-02-11: Pediatria w praktyce – część 6. Wybrane zagadnienia psychiatrii dziecięcej w praktyce lekarza pediatry.

18:00 – 18:10 Słowo wstępu, zapowiedź kolejnych spotkań – prof. dr hab. n. med. Bolesław Kalicki
18:10 – 18:50 „Podejrzenie ADHD w różnych grupach wiekowych, na co zwracać uwagę” – prof. dr hab. med. Tomasz Wolańczyk
18:50 – 19.10 „Eye Q u dzieci z zaburzeniami neurorozwojowymi” – Magdalena Czarny
19:10 – 19:20 Dyskusja. Odpowiedzi na pytania
19:20 – 19:30 Sprawy organizacyjne OWPTP – prof. dr hab. n. med. Teresa Jackowska
Moderator: dr n. med. Agnieszka Lipińska-Opałka
Sponsor spotkania: Qpharma Sp. z o. o.


2021-01-14: Pediatria w praktyce – część 5. Neurofibromatozy i pochodne im RASopatie: problem wielu pediatrów i innych specjalności pediatrycznych czy „widzimisię” Ministerstwa Zdrowia.

18:00 – 18:30 „Plamy kawy z mlekiem u dziecka: RASopatie, fakomatozy czy neurofibromatozy, a może jeszcze inna z 80 chorób w diagnostyce różnicowej?” – dr n. med. Marek Karwacki
18:30 – 18:50 Prezentacje kliniczne przypadków:
1. lek. Aleksandra Pankiewicz – KLUB 35
2. lek. Marta Chądzyńska- KLUB 35
18:50 – 19:05 „Rozporządzenie Ministra Zdrowia (Dz.U. 2020 poz. 1185) wprowadzające pilotaż w zakresie medycznej opieki koordynowanej nad pacjentami z NF/RAS: kogo, kiedy i gdzie skierować?” – lek. Ewa Celi – KLUB 35
19:05 – 19:15 Prezentacje kliniczne przypadków:
1. lek. Ewa Dudek-Totino – KLUB 35
19:15 – 19:25 Dyskusja. Odpowiedzi na pytania
19:25 – 19:35 Sprawy organizacyjne OWPTP – prof. dr hab. n. med. Teresa Jackowska


2020-12-10: Webinarium Pediatria w praktyce – część 4. Białkomocz i krwinkomocz w praktyce lekarza pediatry.

18:00 – 18:30 Zasady postępowania z dzieckiem po stwierdzeniu białkomoczu – dr hab. n. med. Katarzyna Jobs
18:30 – 18:50 Prezentacje kliniczne przypadków:
1. – lek. Martyna Ciastkowska KLUB 35
2. – lek. Aleksandra Mateja KLUB 35
18:50 – 19:20 Czy krwinkomocz to zawsze objaw poważnej choroby nerek – dr hab. n. med. Katarzyna Jobs
19:20 – 19:30 Prezentacje kliniczne przypadków:
1. – lek. Sylwia Walczewska KLUB 35
19:30 – 19:40 Dyskusja. Odpowiedzi na pytania
19:40 – 19:50 Sprawy organizacyjne OWPTP – prof. dr hab. n. med. Teresa Jackowska


2020-11-12: Webinarium Pediatria w praktyce – część 3. Wieloukładowy zespół zapalny u dzieci związany z SARS-CoV-2: co warto wiedzieć.

18:00 – 18:40 Wieloukładowy zespół zapalny tymczasowo związany z SARS-CoV-2 (PIMS-TS): aktualny stan wiedzy – dr hab. n. med. Ernest Kuchar, dr n. med. Magdalena Okarska-Napierała
18:40 – 19:30 Prezentacje kliniczne przypadków:
1. Wieloukładowy zespół zapalny jako wynik zakażenia SARS-CoV-2 u nastolatki – dr. hab. n. med. Anna Mania
2. Gorączka i biegunka jako jedyne objawy PIMS – lek. Natalia Dudek
3. Przedłużająca się gorączka u 2-letniego chłopca – lek. Karolina Pietraszewska
4. Krajowy Rejestr Dzieci z Wieloukładowymi Zespołami Zapalnymi (badanie MOIS CoR) – lek. Kamila Ludwikowska
19:30 – 19:45 Dyskusja. Odpowiedzi na pytania


2020-10-08 Webinarium: “Pediatria w praktyce – część 2. Endokrynologia w praktyce: Zaburzenia rozwoju płci.

18:00 – 18:30 „Zaburzenia rozwoju płci – rozpoznanie w różnych okresach rozwojowych” – Dr hab. n. med. Anna Kucharska
18:30 – 19:30 Prezentacje kliniczne przypadków z komentarzem tematycznym:
1. „Nieprawidłowe narządy płciowe u noworodka- najczęstsze rozpoznanie” – Lek. Monika Kopiec-Burdecka (KLUB 35)
2. Prenatalne rozpoznanie zespołu Turnera – Lek. Michał Erazmus (KLUB 35)
3. Rozpoznanie zespołu Turnera po okresie niemowlęcym – Lek. Katarzyna Krysiak-Gorgis (KLUB 35)
4. Fenotyp żeński z kariotypem 46XY- zespół Swyera – Lek. Aleksandra Nowak-Turska (KLUB 35)
19:30 – 19:45 Dyskusja. Odpowiedzi na pytania
19:45 – 20:00 Komunikaty konsultanta. Przyjęcia nowych członków. Sprawy bieżące – prof. dr hab. n. med. Teresa Jackowska


2020-09-10 Webinarium “Pediatria w praktyce, część 1 – Żywienie”.

18:00 – 18:45 prof. dr hab. n. med. Hanna Szajewska „Badania naukowe dotyczące żywienia.”
18:45 – 19:30 dr hab. n. med. Andrea Horvath „Żywienie dziecka w 1 r.ż.”
19:30 – 19:45 prof. dr hab. n. med. Teresa Jackowska „Podsumowanie i zakończenie webinarium.”