Historia Zarządu

Historyczne składy Zarządów OWPTP w kolejnych kadencjach (od ostatnich lat):

ZARZĄD OWPTP – KADENCJA 2015-2019

PRZEWODNICZĄCA:

Prof. nadzw. dr hab. n. med. Teresa Jackowska

ZARZĄD:

 1. dr hab. n. med. Bolesław Kalicki – wiceprzewodniczący
 2. dr n. med. Małgorzata Wielopolska – wiceprzewodnicząca
 3. dr hab. n. med. Lidia Ziółkowska – skarbnik
 4. lek. Piotr Hartmann – sekretarz Zarządu

CZŁONKOWIE

 1. lek. Łukasz Dembiński
 2. lek. Urszula Koneczna
 3. dr n. med. Maria Kotowska
 4. lek. Robert Kuszyński
 5. dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk
 6. dr n. med. Mirosława Sielska-Wojtaszek
 7. dr n. med. Anna Turska-Kmieć
 8. dr n. med. Piotr Wieniawski

KOMISJA REWIZYJNA (alfabetycznie):

 1. lek. Marcin Partyka – przewodniczący Komisji Rewizyjnej
 2. lek. Jakub Chwiećko
 3. lek. Agata Paszkowska

ZARZĄD 2011-2015:

Przewodnicząca:
Prof. nadzw. CMKP, dr hab. n. med. Teresa Jackowska
Zarząd:
1. dr n. med. Maria Mrozińska – wiceprzewodnicząca
2. dr n. med. Małgorzata Wielopolska – wiceprzewodnicząca
3. dr n. med. Lidia Ziółkowska – skarbnik
4. lek. Piotr Hartmann – sekretarz
5. lek. Marcin Partyka
6. dr n .med. Anna Turska-Kmieć
7. dr n. med. Maria Kotowska
8. dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk
9. dr n. med. Ilona Szilagyi-Pągowska
10. lek. Mirosława Sielska-Wojtaszek
Komisja Rewizyjna:
1. lek. Łukasz Dembiński
2. lek. Agnieszka Boruc
3. lek. Michał Parys

ZARZĄD 2007-2011:

Przewodnicząca:
Dr hab. n. med. Teresa Jackowska
Zarząd:
1. lek. Mirosław Bestry – skarbnik
2. lek. Piotr Hartmann – sekretarz 2
3. lek. Robert Kuszyński
4. dr n. med. Maria Mrozińska – wiceprzewodnicząca
5. lek. Marcin Partyka – sekretarz
6. dr n. med. Ilona Szilágyi-Pągowska
7. prof. dr n. med. Antoni Rogóyski
8. lek. Mirosława Sielska-Wojtaszek
9. dr n. med. Małgorzata Wielopolska – wiceprzewodnicząca
Komisja Rewizyjna:
1. lek. Michał Parys – przewodniczący
2. dr n. med. Marek Pleskot do czerwca 2010
2. dr n. med. Lidia Ziółkowska od października 2010
3. dr n. med. Anna Turska-Kmieć

ZARZĄD 2003-2007:

Przewodnicząca:
Dr hab. n. med. Teresa Jackowska
Zarząd:
1. lek. Mirosław Bestry Mirosław – skarbnik
2. dr n. med. Tomasz Floriańczyk
3. dr n. med. Maria Mrozińska
4. lek. Marcin Partyka – sekretarz
5. prof. dr hab. n. med. Antoni Rogóyski
6. lek. Mirosława Sielska-Wojtaszek
7. dr n. med. Ilona Szilágyi-Pągowska
8. dr n. med. Lech Sztymirski Lech
9. dr n. med. Elżbieta Zelenay
Komisja Rewizyjna:
1. lek. Małgorzata Kępińska
2. lek. Michał Parys – przewodniczący
3. lek. Małgorzata Turzyniecka

ZARZĄD 1999-2003:

Przewodnicząca:
Prof. dr hab. n. med. Maria Wróblewska-Kałużewska

ZARZĄD 1996-1999:

Przewodniczący:
Prof. dr hab. n. med. Antoni Rogóyski

ZARZĄD 1986-1996:

Przewodniczący:
Prof. dr hab. n. med. Jacek Grygalewicz

ZARZĄD 1983-1986:

Przewodnicząca:
Prof. dr hab. n. med. Teresa Wyszyńska

ZARZĄD 1974-1983:

Przewodnicząca:
Prof. dr hab. n. med. Alicja Blaim

ZARZĄD 1971-1974:

Przewodnicząca:
Prof. dr hab. n. med. Stanisława Wiernicka

ZARZĄD 1970-1971:

Przewodnicząca:
Prof. dr hab. n. med. Janina Niżnikowska-Marks