Konsultanci

Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego od lat ściśle współpracuje zarówno z Konsultantami Krajowymi w dziedzinie Pediatrii jak też z Konsultantami Wojewódzkimi. Wspólne cele wymagają współdziałania w dążeniu do ich osiągania.