Walne Zgromadzenie

Zarząd Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego podjął decyzję o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału w dniu 11 stycznia 2023 roku o godzinie 16:45.
W przypadku braku wymaganej liczby członków, drugi termin Walnego Zgromadzenia został wyznaczony na 11 stycznia 2023 roku o godzinie 17:00.

Walne Zgromadzenie odbędzie się w Auli Szpitala Bielańskiego, ul. Cegłowska 80, 01-809 Warszawa, piętro 5.

Walne Zgromadzenie Członków Oddziału Towarzystwa jest najwyższą władzą Oddziału Towarzystwa. W trakcie obrad zostanie wybrany skład nowego Zarządu Oddziału Towarzystwa (Przewodniczący/a, Członkowie Zarządu) oraz Komisji Rewizyjnej. Zostaną również wybrani delegaci na Walne Zgromadzenie PTP, które odbędzie się w czerwcu w trakcie Zjazdu PTP w Grdańsku.
Walne Zgromadzenie Oddziału może również podejmować uchwały, które są wiążące dla Zarządu Oddziału Towarzystwa.

Uwaga!
W Walnym Zgromadzeniu z prawem wyborczym mogą brać udział wyłącznie aktywni członkowie OWPTP.
Prosimy o punktualność. Wyłącznie osoby, które będą obecne w wyznaczonym czasie otrzymają mandaty wyborcze uprawniające do głosowania.Walne Zgromadzenie OWPTP
11 stycznia 2023 godzina 16:45
Szpital Bielański w Warszawie
Aula na 5 piętrze
ul. Cegłowska 80, 01-809 Warszawa