Walne Zgromadzenie

Zarząd Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego podjął decyzję o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału w dniu 11 stycznia 2023 roku o godzinie 16:45.
Wobec braku wymaganej liczby członków, drugi termin Walnego Zgromadzenia został wyznaczony na 11 stycznia 2023 roku o godzinie 17:00.

Walne Zgromadzenie odbyło się w Auli Szpitala Bielańskiego, ul. Cegłowska 80, 01-809 Warszawa, piętro 5.

Walne Zgromadzenie Członków Oddziału Towarzystwa jest najwyższą władzą Oddziału Towarzystwa. W trakcie obrad został wybrany skład nowego Zarządu Oddziału Towarzystwa (Przewodnicząca, Członkowie Zarządu) oraz Komisji Rewizyjnej. Zostali również wybrani delegaci na Walne Zgromadzenie PTP, które odbędzie się w czerwcu w trakcie Zjazdu PTP w Grdańsku.
Walne Zgromadzenie Oddziału zgłosiło wnioski do realizacji dla nowego Zarządu Oddziału Towarzystwa.

Na stanowisko Przewodniczącego – Elekta OWPTP wybrana została prof. dr hab. n med. Teresa Jackowska

W wyniku głosowania do Zarządu OWPTP wybrano następujące osoby (alfabetycznie):

 1. Będzichowska Agata
 2. Dembiński Łukasz
 3. Hartmann Piotr
 4. Kalicki Bolesław
 5. Kuszyński Robert
 6. Lipińska-Opałka Agnieszka
 7. Parcińska Katarzyna
 8. Radziewicz-Winnicki Igor
 9. Turska-Kmieć Anna
 10. Wielopolska Małgorzata
 11. Wrotek August
 12. Ziółkowska Lidia

W wyniku głosowania do Komisji Rewizyjnej OWPTP wybrano następujące osoby (alfabetycznie):

 1. Piwowarczyk Krzysztof
 2. Sielska-Wojtaszek Mirosława
 3. Załęska-Ponganis Joanna