Czasopisma

Oficjalnymi czasopismami Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego są Pediatria Polska i Przegląd Pediatryczny.

Pediatria Polska jest jednym z najstarszych czasopism medycznych w Polsce. Pierwsze wydanie ukazało się w 1921 roku. Obecnym wydawcą jest Termedia. Dostęp do czasopisma realizowany jest w formie online.

.

Przegląd Pediatryczny ukazuje się od września 1908 roku. Było to pierwsze polskie czasopismo specjalistyczne poświęcone medycynie wieku rozwojowego. Od 2015 roku wydawcą pisma jest firma Czelej.