Program specjalizacji

CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO

Program  modułu  podstawowego w  zakresie PEDIATRII

Program modułu podstawowego opracował zespół ekspertów w składzie:

  1. Prof. dr hab. Anna Dobrzańska – konsultant krajowy w dziedzinie pediatrii;
  2. Prof. dr hab. Maria Roszkowska-Blaim – przedstawiciel konsultanta krajowego;
  3. Prof. dr hab. Józef Ryżko – przedstawiciel konsultanta krajowego;
  4. Dr hab. Piotr Albrecht – przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego;
  5. Prof. dr hab. Wanda Furmaga-Jabłońska – przedstawiciel Naczelnej Rady Lekarskiej;
  6. Dr hab. Teresa Jackowska – przedstawiciel Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego.