Kalendarz

Kalendarium konferencji medycznych 2020

STYCZEŃ 2020

LUTY 2020

07-02-2020 – 09-02-2020 Gdynia: Akademia Dermatologii i Alergologii (PTA, PTD)

28-02-2020 – 29-02-2020 Warszawa: VII Forum Pediatrów (Czelej)

28-02-2020 – 29-02-2020 Kraków: Kontrowersje w Pediatrii (Medvisa)

MARZEC 2020

13-03-2020 – 14-03-2020 Warszawa: VI Konferencja Alergologii i Pneumonologii Dziecięcej (Pharma2pharma)

13-03-2020 – 14-03-2020 Katowice: V Kongres Forum Pediatrii Praktycznej – Cztery Pory Roku (Forum Media Polska) ZMIANA TERMINU NA 28-08-2020 – 29-08-2020

20-03-2020 – 21-03-2020 Wrocław: IV Ogólnopolska Konferencja Pediatria i Neonatologia 2020 (Agora) ZMIANA TERMINU NA 13-11-2020 – 14-11-2020

27-03-2020 – 28-03-2020 Oświęcim: Interdyscyplinarna Szkoła Zimowa (Medius) ODWOŁANA – NOWY TERMIN ?

KWIECIEŃ 2020

17-04-2020 – 18-04-2020 Lublin: IX Konferencja Polska Pediatria (Agora) ZMIANA TERMINU NA 23-10-2020 – 24-10-2020

24-04-2020 – 25-04-2020 Warszawa: XVII Kongres Pediatria – Algorytmy w Izbie Przyjęć i Ambulatorium (Medical Tribune) ZMIANA TERMINU NA 19-06-2020 – 20-06-2020

MAJ 2020

05-05-2020 – 06-05-2020 Łódź: Juvened Pro Medicina (Students’ Scientific Association of the Medical University of Lodz)

22-05-2020 – 23-05-2020 Katowice: XVII Kongres Pediatria – Algorytmy w Izbie Przyjęć i Ambulatorium (Medical Tribune)

25-05-2020 – 30-05-2020 Rotterdam (Holandia): 38th Annual Meeting of the European Society for Paediatric Infectious Diseases (ESPID) ZMIANA TERMINU NA 26-10-2020 – 29-10-2020

CZERWIEC 2020

05-06-2020 – 06-06-2020 Kraków: XII Szkoła Neonatologii (Agora)

19-06-2020 – 20-06-2020 Warszawa: XVII Kongres Pediatria – Algorytmy w Izbie Przyjęć i Ambulatorium (Medical Tribune) ZMIANA TERMINU Z 24-04-2020 – 25-04-2020

21-06-2020 – 25-06-2020 Toronto (Kanada): 12th International Symposium on Pneumococci & Pneumococcal Diseases (ISPPD-12, KENES) ZMIANA TERMINU NA 20-06-2021 – 24-06-2021

LIPIEC 2020

SIERPIEŃ 2020

28-08-2020 – 29-08-2020 Katowice: V Kongres Forum Pediatrii Praktycznej – Cztery Pory Roku (Forum Media Polska) ZMIANA TERMINU Z 13-03-2020 – 14-03-2020

WRZESIEŃ 2020

11-09-2020 – 12-09-2020 ONLINE: XXI Konferencja Alergologów, Pulmonologów i Immunologów Klinicznych (SansSouci)

25-09-2020 – 26-09-2020 ONLINE: Wiosenne Spotkania Neonatologiczne

26-09-2020 ONLINE: Pediatria 2020 – praktyka trudniejsza od wytycznych (e-medycyna)

PAŹDZIERNIK 2020

02-10-2020 – 03-10-2020 Warszawa: Ogólnopolska Konferencja Gastroenterologia i żywienie (Agora)

14-10-2020 – 17-10-2020 ONLINE: 19th Biennial Meeting of The European Society for Immunodeficiencies (ESID)

16-10-2020 – 20-10-2020 Barcelona (Hiszpania): The 8-th Congress of the European Academy of Paediatric Societes (EAPS)

23-10-2020 – 24-10-2020 Warszawa: Interdyscyplinarna Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Medycyna Podróży w praktyce lekarskiej” (PTMMTP, ASSG Media)

23-10-2020 – 24-10-2020 Lublin: IX Konferencja Polska Pediatria (Agora) ZMIANA TERMINU Z 17-04-2020 – 18-04-2020

26-10-2020 – 29-10-2020 ONLINE: 38th Annual Meeting of the European Society for Paediatric Infectious Diseases (ESPID) ZMIANA TERMINU Z 25-05-2020 – 30-05-2020

LISTOPAD 2020

13-11-2020 – 14-11-2020 Wrocław: IV Ogólnopolska Konferencja Pediatria i Neonatologia 2020 (Agora) ZMIANA TERMINU Z 20-03-2020 – 21-03-2020

20-11-2020 – 28-11-2020 ONLINE: Konferencja Skóra Dziecka (Forum Media)

GRUDZIEŃ 2020

Kalendarium konferencji medycznych 2021

STYCZEŃ 2021

LUTY 2021

MARZEC 2021

KWIECIEŃ 2021

MAJ 2021

CZERWIEC 2021

20-06-2021 – 24-06-2021 Toronto (Kanada): 12th International Symposium on Pneumococci & Pneumococcal Diseases (ISPPD-12, KENES) ZMIANA TERMINU Z 21-06-2020 – 25-06-2020

LIPIEC 2021

SIERPIEŃ 2021

WRZESIEŃ 2021

PAŹDZIERNIK 2021

LISTOPAD 2021

GRUDZIEŃ 2021