OWPTP

1 week ago

OWPTP

Na stronie www.owptp.pl w zakładce COVID-19 umieściliśmy kolejne zalecenia oraz ciekawe artykuły. Zachęcamy do korzystania. ...

View on Facebook

2 weeks ago

OWPTP

Na prośbę Konsultanta Krajowego prof. dr hab. n. med Teresy Jackowskiej, przypominamy zasady hospitalizacji pacjentów pediatrycznych w warszawskich szpitalach wraz z komentarzem dotyczącym punktu 4.

1. Dzieci z rozpoznaniem COVID-19 i chorobami towarzyszącymi lub mogące wymagać intensywnej terapii będą hospitalizowane w:
1. Dziecięcym Szpitalu Kliniczny im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego, Żwirki i Wigury 63A, Warszawa,
2. Szpitalu Dziecięcym im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza, ul. Niekłańska 4/24, Warszawa.
2. Dzieci z rozpoznaniem COVID-19 bez chorób towarzyszących oraz przy rozpoznaniu COVID-19 u jednego lub obojga rodziców będą hospitalizowane w:
1. Wojewódzkim Szpitalu Zakaźnym, ul. Wolska 37, Warszawa,
2. Centralnym Szpitalu Kliniczny MSWiA, Wołoska 137, Warszawa
3. Dzieci z podejrzeniem COVID-19 wymagające opieki specjalistycznej w warunkach szpitalnych (!),
lub z kontaktu z chorym z potwierdzonym zakażeniem COVID-19, pozostające w kwarantannie, mają być kierowane i leczone w pełnoprofilowych szpitalach pediatrycznych, w:
1. Dziecięcym Szpitalu Klinicznym im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego, Żwirki i Wigury 63A, Warszawa
2. Szpitalu Dziecięcym im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza, ul. Niekłańska 4/24, Warszawa (dotyczy tylko chirurgii urazowej)
3. Instytucie „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”, aleja Dzieci Polskich 20 (dotyczy tylko onkologii- guzy mózgu, hepatologii)
4. Instytucie Matki i Dziecka, M. Kasprzaka 17a, (dotyczy onkologii- guzy kości)
4. Dzieci nie wymagające opieki specjalistycznej w warunkach szpitalnych (!),
lub nie będące w kontakcie z chorym z potwierdzonym zakażeniem COVID-19, nie pozostające w kwarantannie,
zgłaszają się do najbliższego szpitala z oddziałem dziecięcym. Wskazany kontakt telefoniczny celem uzgodnienia przyjęcia.
5. Dzieci, u których wykluczono zakażenie koronawirusem SARS-Co-V-2, ale wymagają hospitalizacji z powodu innych wskazań medycznych, leczone są w szpitalach ogólnopediatrycznych lub specjalistycznych.

Komentarz, uzupełnienie, w związku z zapytaniami lekarzy
4. Dzieci nie wymagające opieki specjalistycznej (!) w warunkach szpitalnych
- tzn. dzieci bez wcześniej rozpoznanych chorób przewlekłych (dzieci ogólnopediatryczne).
Te dzieci zgłaszają do najbliższego szpitala z oddziałem dziecięcym !!!.
...

View on Facebook