OWPTP

2 months ago

OWPTP

W dniu 28-02-2019 odbyło się Walne Zgromadzenie Członków OWPTP.
Dokonano wyborów Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Delegatów na Walne Zgromadzenie Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, które odbędzie się we wrześniu 2019 roku w Rzeszowie.

Przewodniczącą OWPTP w kadencji 2019-2023 została ponownie prof. dr hab. n. med. Teresa Jackowska.

Do Zarządu OWPTP zostały wybrane następujące osoby (alfabetycznie):
1. Dembiński Łukasz
2. Hartmann Piotr
3. Kalicki Bolesław
4. Kuszyński Robert
5. Lipińska-Opałka Agnieszka
6. Radziewicz-Winnicki Igor
7. Sielska-Wojtaszek Mirosława
8. Turska-Kmieć Anna
9. Wielopolska Małgorzata
10. Wrotek August
11. Załęska-Ponganis Joanna
12. Ziółkowska Lidia

Do Komisji Rewizyjnej OWPTP zostały wybrane następujące osoby (alfabetycznie):
1. Będzichowska Agata
2. Partyka Marcin
3. Piwowarczyk Krzysztof

Gratulujemy Pani Profesor, Członkom Zarządu i Komisji Rewizyjnej!
...

View on Facebook