Działania Konsultanta Krajowego

Konsultant Krajowa zwróciła się do Ministerstwa Zdrowia w sprawie refundacji szczepionek przeciwko grypie dla dzieci

Konsultant Krajowa wystąpiła do GIS o reakcję w sprawie agresywnych i wprowadzających w błąd reklam preparatów zawierających Izoprynozynę:

Konsultant Krajowa zwróciła się do Ministerstwa Zdrowia w sprawie umieszczania w książeczce zdrowia treści reklamowych:

Konsultant Krajowa wystąpiła do Ministerstwa Zdrowia o interpretację zapisu nakazującego konsultowanie każdej odmowy przyjęcia dziecka do szpitala z lekarzem kierującym oddziałem:

Konsultant krajowa zwraca uwagę na problem nieuzasadnionego zwalniania dzieci z zajęć wychowania fizycznego w szkole i przychyla się do stanowiska Polskiej Akademii Nauk: