Kontakt

Adres korespondencyjny:

Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego

Klinika Pediatrii CMKP – Szpital Bielański

ul. Cegłowska 80, 01-809 Warszawa

tel. 22 864-11-67

(sekretarka, Anna Kurek)

tel. 22 56-90-270

(sekretarka, Kamila Łukasiak)

Adresy mailowe:

Przewodnicząca OWPTP: tjackowska@gmail.com

1 Sekretarz Zarządu OWPTP: sekretarz@owptp.pl

2 Sekretarz Zarządu OWPTP (Strona www, baza członków, media): ph@owptp.pl