Kontakt

Adres korespondencyjny:

Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego

Klinika Pediatrii CMKP – Szpital Bielański

ul. Cegłowska 80, 01-809 Warszawa

tel. 22 864-11-67 (sekretariat)

Adresy mailowe:

Przewodnicząca OWPTP: tjackowska@gmail.com

Sekretarz Zarządu OWPTP: sekretarz@owptp.pl

Strona www, baza członków: ph@owptp.pl