Konferencje i Kursy

Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego organizuje cykliczne konferencje dla swoich członków oraz innych zainteresowanych lekarzy. Odbywają się one 3 razy w roku. Staramy się poruszać tematy aktualne i ciekawe, ale również trudne zagadnienia, które rzadziej pojawiają się na innych konferencjach. Zapraszamy ekspertów i szanowanych wykładowców, ale również promujemy aktywnie młodych lekarzy (wykłady w ramach “klub 35). Dodatkowymi elementami konferencji są również ważne informacje dla członków OWPTP, ogłoszenie nowo przyjętych członków, a także informacje o szczególnie zasłużonych lekarzach, którzy już od nas odeszli.

W konferencjach OWPTP uczestniczy zwykle około 200 lekarzy, nie tylko członków naszego towarzystwa.

Kursy organizowane przez OWPTP są przeznaczone dla małych grup lekarzy (30-40 osób), aby zapewnić interakcje z osobą prowadzącą. Poruszamy na nich zagadnienia, które wymagają szczegółowego omówienia. Uczestnikami mogą być wyłącznie aktywni członkowie OWPTP.

W 2020 roku, w związku z pandemią wywołaną koronawirusem SARS-CoV-2, uruchomiliśmy szkolenia dla członków OWPTP w postaci webinarów.