Konferencje

Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego organizuje cykliczne konferencje dla swoich członków oraz innych zainteresowanych lekarzy. Obecnie odbywają się one 3 razy w roku. Staramy się poruszać tematy aktualne i ciekawe, ale również trudne zagadnienia, które rzadziej pojawiają się na innych konferencjach. Zapraszamy ekspertów i szanowanych wykładowców, ale również promujemy aktywnie młodych lekarzy (wykłady w ramach „klub 35). Dodatkowymi elementami konferencji są również ważne informacje dla członków OWPTP, ogłoszenie nowo przyjętych członków, a także informacje o szczególnie zasłużonych lekarzach, którzy już od nas odeszli.

W konferencjach OWPTP uczestniczy zwykle około 200 lekarzy.