Konferencje i Kursy

Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego od wielu lat organizuje cykliczne spotkania naukowe dla swoich członków oraz innych zainteresowanych lekarzy. Staramy się poruszać tematy aktualne i ciekawe, ale również trudne zagadnienia, które rzadziej pojawiają się na innych konferencjach. Zapraszamy ekspertów i szanowanych wykładowców, ale również promujemy aktywnie młodych lekarzy (wykłady w ramach “klub 35). Dodatkowymi elementami spotkań są również ważne informacje dla członków OWPTP, ogłoszenie nowo przyjętych członków, a także informacje o szczególnie zasłużonych lekarzach, którzy już od nas odeszli.

Konferencje w formie stacjonarnej odbywały się kilka razy w roku. Uczestniczyło w nich zwykle około 200 lekarzy, nie tylko członków naszego towarzystwa. W roku 2020, z powodu pandemii COVID-19, konferencje zostały zawieszone. Od 2023 roku wracamy do konferencji w formie stacjonarnej z częstotliwością 3 razy w roku.

Kursy organizowane przez OWPTP były przeznaczone dla małych grup lekarzy (30-40 osób), aby zapewnić interakcje z osobą prowadzącą. Poruszano na nich zagadnienia, które wymagały szczegółowego omówienia. Uczestnikami mogli być wyłącznie aktywni członkowie OWPTP. W 2020 roku, w związku z pandemią wywołaną koronawirusem SARS-CoV-2, uruchomiliśmy kursy dla członków OWPTP i innych lekarzy w postaci webinarów. Aby zapewnić dostęp do wiedzy, spotkania te organizowaliśmy bezpłatne i na razie tak pozostało.

Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego jest wpisany do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie pod numerem 68-000099-001. Poniżej można pobrać aktualne zaświadczenie o wpisie.