Składki

Zgodnie ze Statutem Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, Oddziały Towarzystwa zobowiązane są do zbierania składek członkowskich w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie lub Zarząd Główny. Z opłacania składek zwolnieni są członkowie honorowi (§ 17 pkt. 3 Statutu PTP), z opłacania składek mogą być zwolnieni członkowie emerytowani (Statut § 11 pkt. 5.1) na podstawie indywidualnej pisemnej prośby do Zarządu Oddziału.

Aktualna wysokość składki wynosi 60 zł rocznie.

Opłaty składki można dokonać poprzez:
– płatność elektroniczną w bazie członków PTP – w przygotowaniu

– przelew na konto – do czasu całkowitego uruchomienia płatności elektronicznych
Numer konta bankowego: 54 1020 1068 0000 1602 0075 7153

Uwaga! Czasopismo “Pediatria Polska” jest dostępne wyłącznie w formie elektronicznej dla członków PTP po zalogowaniu się do bazy.