Aktualizacja danych

W celu aktualizacji swoich danych należy zalogować się na swoje konto w bazie danych Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego i wypełnić formularz zmiany danych.

https://pediatria.sorga.pl/