Specjalizacja

Informacje na temat specjalizacji w dziedzinie pediatrii.

Terminy egzaminów w 2020 roku:
05-03-2020
15-10-2020