Piśmiennictwo

Aktualizacja 2019

Podręczniki obowiązkowe w języku polskim:

 1. Pediatria. T. 1-2. Wanda Kawalec, Ryszard Grenda, Helena Ziółkowska, Warszawa, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, wydanie 2, 2018
 2. Pediatria. Jacek J. Pietrzyk, Przemko Kwinta, Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2018

Materiały dydaktyczne obowiązkowe w Internecie:

 1. Rekomendacje postępowania w pozaszpitalnych zakażeniach układu oddechowego. 2016. Dostępne on-line: www.antybiotyki.edu.pl
 2. Rekomendacje postępowania w zakażeniach bakteryjnych ośrodkowego układu nerwowego. Rekomendacje diagnostyczno – terapeutyczno – profilaktyczne. 2011. Dostępne on-line: www.antybiotyki.edu.pl
 3. Program Szczepień Ochronnych – aktualny (Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie Programu Szczepień Ochronnych na rok 2021)
 4. Zaniechanie i wycofanie się z uporczywego leczenia podtrzymującego życie u dzieci. Wytyczne dla lekarzy Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego. 2011. Dostępne online: www.hospicjum.waw.pl

Czasopisma obowiązkowe w języku polskim:
(wydawane pod patronatem Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego)

 1. Przegląd Pediatryczny

Podręczniki zalecane w języku polskim:

 1. Szczepienia w pytaniach i odpowiedziach. Jacek Wysocki, Hanna Czajka. Wydanie VI, wydawnictwo Help-Med, 2018
 2. Wakcynologia pediatryczna. Dorota Mrożek-Budzyn, wydanie VII, wydawnictwo Alfa-medica Press, 2018
 3. Stany nagłe u dzieci. Jacek Kleszczyński, Warszawa, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2018
 4. ABC bilansów zdrowia dziecka. Anna Oblacińska, Maria Jodkowska, Piotr Sawiec, Kraków, Medycyna Praktyczna, 2017
 5. Żywienie i leczenie żywieniowe dzieci i młodzieży. Hanna Szajewska, Andrea Horvath, Kraków, Medycyna Praktyczna, 2017
 6. Neonatologia i opieka nad noworodkiem. T. 1-2. Janusz Świetliński, Warszawa, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2017
 7. Poradnik dyżuranta. Pediatria. Piotr Buda, Ryszard Grenda, wydawnictwo Media-Press, 2017
 8. Gastroenterologia dziecięca – podręcznik do specjalizacji. Piotr Socha [red.], Dariusz Lebensztejn, Carlosa Lifschitz, Diana Kamińska, Media Press, 2016
 9. Badanie podmiotowe i przedmiotowe w pediatrii. Anna Obuchowicz [red.], Wydawnictwo Lekarskie PZWL, wydanie II, 2016
 10. Badanie EKG w praktyce pediatrycznej. Wskazania, wykonanie i interpretacja, Maciej Pitak, Medycyna Praktyczna, 2015
 11. Stany nagłe. Pediatria. Marcin Tkaczyk, Warszawa, Medica; Tribune Polska, 2015
 12. Gastroenterologia dziecięca. Poradnik lekarza praktyka. Piotr Albrecht, Wydawnictwo Czelej, 2014
 13. Badanie Kliniczne w Pediatrii, Atlas i Podręcznik. Anna Dobrzańska [red.], Elsevier Urban & Partner, 2014
 14. Diagnostyka różnicowa w pediatrii. Wydanie I polskie. D. Michalk, E. Schonau, Elsevier Urban & Partner, 2014

Czasopisma zalecane w języku polskim (według alfabetu):

 1. Analiza przypadków w pediatrii
 2. Forum Pediatrii Praktycznej
 3. Medycyna Praktyczna Pediatria
 4. Nowa Pediatria
 5. Pediatria i Medycyna Rodzinna
 6. Pediatria po Dyplomie
 7. Standardy Medyczne. Pediatria

Podręczniki zalecane w języku angielskim (opcjonalnie):

 1. Red Book 2018-2021. Committee on Infectious Diseases; American Academy of Pediatrics; David W. Kimberlin, MD, FAAP, Michael T. Brady, MD, FAAP and Mary Ann Jackson, MD, FAAP
 2. Nelson. Textboook of Pediatrics. 20 edition. Robert M. Kliegman, Bonita F. Stanton, Josepf W. St. Game, Nina F. Schor, Canada, Elsevier, 2016

Czasopisma zalecane w języku angielskim (opcjonalnie):

 1. Pediatria Polska
 2. Developmental Period Medicine