Deklaracja członkowska

UWAGA!

Od dnia 1 lutego 2022 w Oddziale Warszawskim Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego obowiązują wyłączenie elektroniczne deklaracje członkowskie.

Aby wypełnić deklarację należy użyć linku na stronie https://pediatria.sorga.pl/

W przypadku pytań prosimy o kontakt mailowy ph@owptp.pl


Poprzednia deklaracja członkowska obowiązująca od 1 kwietnia 2015 do 31 stycznia 2022

Pobierz: PDF

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA DEKLARACJI

Dla kandydata:

 1. Prawidłowe wypełnienie deklaracji warunkuje jej rozpatrzenie.
 2. W przypadku wypełniania ręcznego, prosimy o czytelne pismo (najlepiej drukowane litery), używanie czarnego lub niebieskiego długopisu.
 3. W przypadku wypełniania komputerowego, prawidłowo wypełniona deklaracja powinna zostać wydrukowana na jednej stronie. W przypadku problemów z wypełnieniem lub wydrukiem prosimy o przesłanie pliku na adres sekretarz@owptp.pl
 4. Konieczne jest podanie adresu korespondencyjnego. Sugerujemy podawanie adresu domowego, co pozwoli uniknąć problemów przy zmianie miejsca pracy.
 5. Numery telefonów nie są konieczne, ale mogą ułatwić kontakt z członkiem lub kandydatem.
 6. Prosimy o dokładne wpisanie adresu mailowego.
 7. Konieczne jest wpisanie numeru prawa wykonywania zawodu (członkami Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego mogą być wyłącznie lekarze).
 8. Prosimy o określenie posiadanych lub odbywanych specjalizacji.
 9. Podanie tytułu naukowego pozwoli nam na odpowiednie adresowanie korespondencji.
 10. Wypełnienie deklaracji oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz potwierdzenie zapoznania się ze statutem Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego. Aktualny statut PTP można pobrać ze strony internetowej towarzystwa. W przypadku problemów możemy przesłać statut na adres mailowy.
 11. Konieczne jest podpisane deklaracji. Deklaracja bez podpisu nie zostanie rozpatrzona. Prosimy również o wpisanie daty podpisania deklaracji.
 12. Wypełnioną deklarację można przesłać pocztą (Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, Kliniczny Oddział Pediatryczny Szpital Bielański, ul. Cegłowska 80, 01-809 Warszawa), faksem (22 864-11-67) lub mailem po zeskanowaniu (sekretarz@owptp.pl).

Dla członków wprowadzających

 1. Podpisanie deklaracji kandydata na członka OWPTP oznacza, że członek wprowadzający popiera i gwarantuje kandydaturę.
 2. Prosimy o czytelne wpisanie swojego imienia i nazwiska i podanie numeru prawa wykonywania zawodu.
 3. Prosimy o podpisanie deklaracji przy swoim nazwisku.
 4. Członek wprowadzający nie może mieć zaległości w opłacaniu składek członkowskich.

Deklaracja członkowska jest rozpatrywana na najbliższym posiedzeniu Zarządu OWPTP. O przyjęciu w poczet członków kandydat zostanie poinformowany pocztą elektroniczną oraz wyczytany na najbliższym posiedzeniu Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego.

Formalne przyjęcie następuje po wpłaceniu pierwszej składki członkowskiej. Zalecamy wpłacenie składki bezpośrednio po złożeniu deklaracji co pozwoli na przyspieszenie procesu rejestracji.

W przypadku pytań lub wątpliwości przy wypełnianiu formularza prosimy o kontakt mailowy (sekretarz@owptp.pl) lub osobisty (na posiedzeniach OWPTP) z sekretarzem OWPTP.