2017-09-13 Pożegnanie profesora Milanowskiego z Pediatrią Polską i Zarządem Głównym PTP