Rejestracja dla studentów

Prosimy opiekuna koła o przesłanie nazwy koła oraz listy studentów, zawierającej: Imię, Nazwisko, numer indeksu, adres e-mail.

Listę należy przesłać na adres mailowy ph@owptp.pl