Historia Zarządu

Historyczne składy Zarządów OWPTP w kolejnych kadencjach (od ostatnich lat):

ZARZĄD 2011-2015:

Przewodnicząca:
Prof. nadzw. CMKP, dr hab. n. med. Teresa Jackowska
Zarząd:
1. dr n. med. Maria Mrozińska – wiceprzewodnicząca
2. dr n. med. Małgorzata Wielopolska – wiceprzewodnicząca
3. dr n. med. Lidia Ziółkowska – skarbnik
4. lek. Piotr Hartmann – sekretarz
5. lek. Marcin Partyka
6. dr n .med. Anna Turska-Kmieć
7. dr n. med. Maria Kotowska
8. dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk
9. dr n. med. Ilona Szilagyi-Pągowska
10. lek. Mirosława Sielska-Wojtaszek
Komisja Rewizyjna:
1. lek. Łukasz Dembiński
2. lek. Agnieszka Boruc
3. lek. Michał Parys

ZARZĄD 2007-2011:

Przewodnicząca:
Dr hab. n. med. Teresa Jackowska
Zarząd:
1. lek. Mirosław Bestry – skarbnik
2. lek. Piotr Hartmann – sekretarz 2
3. lek. Robert Kuszyński
4. dr n. med. Maria Mrozińska – wiceprzewodnicząca
5. lek. Marcin Partyka – sekretarz
6. dr n. med. Ilona Szilágyi-Pągowska
7. prof. dr n. med. Antoni Rogóyski
8. lek. Mirosława Sielska-Wojtaszek
9. dr n. med. Małgorzata Wielopolska – wiceprzewodnicząca
Komisja Rewizyjna:
1. lek. Michał Parys – przewodniczący
2. dr n. med. Marek Pleskot do czerwca 2010
2. dr n. med. Lidia Ziółkowska od października 2010
3. dr n. med. Anna Turska-Kmieć

ZARZĄD 2003-2007:

Przewodnicząca:
Dr hab. n. med. Teresa Jackowska
Zarząd:
1. lek. Mirosław Bestry Mirosław – skarbnik
2. dr n. med. Tomasz Floriańczyk
3. dr n. med. Maria Mrozińska
4. lek. Marcin Partyka – sekretarz
5. prof. dr hab. n. med. Antoni Rogóyski
6. lek. Mirosława Sielska-Wojtaszek
7. dr n. med. Ilona Szilágyi-Pągowska
8. dr n. med. Lech Sztymirski Lech
9. dr n. med. Elżbieta Zelenay
Komisja Rewizyjna:
1. lek. Małgorzata Kępińska
2. lek. Michał Parys – przewodniczący
3. lek. Małgorzata Turzyniecka

ZARZĄD 1999-2003:

Przewodnicząca:
Prof. dr hab. n. med. Maria Wróblewska-Kałużewska

ZARZĄD 1996-1999:

Przewodniczący:
Prof. dr hab. n. med. Antoni Rogóyski

ZARZĄD 1986-1996:

Przewodniczący:
Prof. dr hab. n. med. Jacek Grygalewicz

ZARZĄD 1983-1986:

Przewodnicząca:
Prof. dr hab. n. med. Teresa Wyszyńska

ZARZĄD 1974-1983:

Przewodnicząca:
Prof. dr hab. n. med. Alicja Blaim

ZARZĄD 1971-1974:

Przewodnicząca:
Prof. dr hab. n. med. Stanisława Wiernicka

ZARZĄD 1970-1971:

Przewodnicząca:
Prof. dr hab. n. med. Janina Niżnikowska-Marks