2021-06-29

W dniu 20 czerwca 2021 roku w wieku 83 lat odszedł na wieczny dyżur profesor Andrzej Milanowski.

Urodził się w dniu 18 lutego 1938 roku w Nowym Dworze Mazowieckim.

Staż odbywał w Warszawskim Szpitalu dla Dzieci przy ulicy Kopernika. Następnie krótko pracował w Klinice Pediatrii Wojskowej Akademii Medycznej, aby na kolejne lata związać się z Kliniką Pediatrii Akademii Medycznej w Warszawie (w szpitalu przy ulicy Działdowskiej). Następnie pracował w Klinice Pediatrii Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie.

Specjalista pediatrii i pediatrii metabolicznej. W marcu 1973 roku uzyskał tytuł doktora nauk medycznych, a w styczniu 1985 roku habilitację. W lutym 1999 roku odebrał nominacje profesora nauk medycznych.

Wychował i inspirował kilka pokoleń lekarzy pediatrów, którzy zdobywali i nadal zdobywają wiedzę dzięki licznym publikacjom i podręcznikom, których był autorem, współautorem i redaktorem. Działał aktywnie w licznych towarzystwach naukowych. Przez wiele lat był w zarządzie Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, gdzie pełnił zaszczytną funkcje skarbnika PTP. Za działalność w Polskim Towarzystwie Pediatrycznym otrzymał złoty medal P. Brudzińskiego, Oskara Polskiej Pediatrii i w 2011 został członkiem honorowym PTP. Był członkiem zarządu Polskiego Towarzystwa Mukowiscydozy, założycielem Polskiego Towarzystwa Fenyloketonurii.

W 2018 roku otrzymał Dyplom Uznania Marszałka Województwa Mazowieckiego.

Pogrzeb Pana Profesora Andrzeja Milanowskiego odbył się w dniu 29 czerwca 2021 o godzinie 13:00. Msza Święta została odprawiona w kościele św. Boromeusza na starych Powązkach, a po niej nastąpiło przewiezienie trumny na Powązki Wojskowe – kwatera nr F/II/4/4.

W pogrzebie wzięli udział przedstawiciele towarzystw naukowych (Polskie Towarzystwo Pediatryczne, Polskie Towarzystwo Mukowiscydozy, Polskie Towarzystwo Fenyloketonurii), którzy przemawiając, przypomnieli nam zasługi Pana Profesora oraz przedstawiciele szpitali pediatrycznych i liczne grono lekarzy. Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego reprezentowali zarówno członkowie Zarządu jak i członkowie towarzystwa.