2021-05-18 Nagroda im. Prof. Bolesława Górnickiego