Archiwum


2021-11-04 Pediatria w praktyce – część 12. “Rozwój psychoruchowy dziecka“

18:00 – 18:05 Słowo wstępu, sprawy organizacyjne OWPTP, zapowiedź kolejnych spotkań, komunikaty konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie pediatrii, konsultanta krajowego w dziedzinie pediatrii
prof. dr hab. n. med. Bolesław Kalicki, prof. dr hab. n. med. Teresa Jackowska
18:05 – 19:20 Rozwój psychoruchowy dziecka
Dr hab. n. med. Krystyna Szymańska
Kliniki Psychiatrii Wieku Rozwojowego Dziecięcego Szpitala Klinicznego UCK, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa
19.20-19.35 Dyskusja

Moderator: dr n. med. Agata Będzichowska


2021-10-14 Pediatria w praktyce – część 11. Co każdy pediatra o hematologii wiedzieć powinien?

18:00 – 18:05 Słowo wstępu, sprawy organizacyjne OWPTP, zapowiedź kolejnych spotkań, komunikaty konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie pediatrii, konsultanta krajowego w dziedzinie pediatrii
prof. dr hab. n. med. Bolesław Kalicki, prof. dr hab. n. med. Teresa Jackowska
18:20 – 18:35 Czy i kiedy należy profilaktycznie podawać żelazo?
prof. dr hab. n. med. Michał Matysiak
Klinika Onkologii, Hematologii Dziecięcej, Transplantologii Klinicznej i Pediatrii, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa
18:50 – 19:05 Wrodzone zaburzenia krzepnięcia diagnostyka i leczenie
prof. dr hab. n. med. Paweł Łaguna
Klinika Onkologii, Hematologii Dziecięcej, Transplantologii Klinicznej i Pediatrii, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa
19.20-19.35 Dyskusja

Moderator: dr n. med. Agata Będzichowska


2021-06-10 Pediatria w praktyce – część 10. Choroby metaboliczne – praktyczne przedstawienie problemu. Zagrożenia toksykologiczne w domowym zaciszu.

18:00 – 18:05 Słowo wstępu, sprawy organizacyjne OWPTP, zapowiedź kolejnych spotkań, komunikaty konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie pediatrii, konsultanta krajowego w dziedzinie pediatrii – prof. dr hab. n. med. Bolesław Kalicki, prof. dr hab. n. med. Teresa Jackowska
18:05 – 18:35 Patofizjologia i objawy wrodzonych błędów metabolizmu – ważne informacje dla pediatry. – Prof. dr hab. n. med. Anna Tylki-Szymańska – Klinika Pediatrii, Żywienia i Chorób Metabolicznych, Instytut ,,Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”, Warszawa
18:35 – 19:05 Wrodzone błędy metabolizmu przebiegające w lizosomach, peroksysomach i cytozolu – przypadki kliniczne – dr n. med. Patryk Lipiński – Klinika Pediatrii, Żywienia i Chorób Metabolicznych, Instytut ,,Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”, Warszawa
19.05-19.15 Dyskusja
19:15 – 19:45 Toksyczność nie tylko z nagromadzenia metabolitów – zagrożenia toksykologiczne w domowym zaciszu – lek. Dorota Lichtarska – Oddział Chorób Wewnętrznych – Pododdział Toksykologii, Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego, Warszawa
19.45-19.55 Dyskusja

Moderator: dr n. med. Agata Będzichowska


2021-05-13 Pediatria w praktyce – część 9: Co pediatra powinien wiedzieć o mukowiscydozie

18:00 – 18:05 Słowo wstępu, zapowiedź kolejnych spotkań – prof. dr hab. n. med. Bolesław Kalicki
18:05 – 18:50“Diagnostyka, klinika i leczenie mukowiscydozy – ważne informacje dla pediatry opiekującego się dzieckiem w poradni”– prof. dr hab. n. med.  Dorota Sands, Centrum Leczenia Mukowiscydozy – Kliniczny Oddział Chorób Płuc, Szpital im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym, Zakład Mukowiscydozy Instytutu Matki i Dziecka
18:50 – 19:05 Prezentacja przypadku nr 1 – lek. Adela Żaczkiewicz-Bartosiewicz – Centrum Leczenia Mukowiscydozy – Kliniczny Oddział Chorób Płuc, Szpital im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym
19:05 – 19:20 Prezentacja przypadku nr 2  – lek. Anna Wołkowicz – Centrum Leczenia Mukowiscydozy – Kliniczny Oddział Chorób Płuc, Szpital im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym
19:20 – 19:30 Sprawy organizacyjne OWPTP – prof. dr hab. n. med. Teresa Jackowska

Moderator: dr n. med. Agata Będzichowska


2021-04-08: Pediatria w praktyce – część 8. Współpraca nefrologa dziecięcego z pediatrą

18:00 – 18:05 Słowo wstępu, zapowiedź kolejnych spotkań – prof. dr hab. n. med. Bolesław Kalicki
18:05 – 18:25 “Zespół hemolityczno-mocznicowy – teoria” – dr n. med. Beata Leszczyńska, Katedra i Klinika Pediatrii i Nefrologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny
18:25– 18:40 “Zespół hemolityczno-mocznicowy – praktyka” – lek. Maria Daniel, Katedra i Klinika Pediatrii i Nefrologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny
18:40 – 19:05 “ Idiopatyczny zespół nerczycowy i kłębuszkowe zapalenia nerek – teoria” – dr hab. n. med. Małgorzata Mizerska – Wasiak, Katedra i Klinika Pediatrii i Nefrologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny
19:05 – 19:15 “ Dziecko z zespołem nerczycowym w praktyce lekarza pediatry ” – lek. Agata Siejko, Katedra i Klinika Pediatrii i Nefrologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny
19:15 -19:30 „Dziecko z kłębuszkowym zapaleniem nerek w praktyce lekarza pediatry ” – lek. Michał Szyszka, Katedra i Klinika Pediatrii i Nefrologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny

19:30 – 19:35 Sprawy organizacyjne OWPTP – prof. dr hab. n. med. Teresa Jackowska

Moderator: dr n. med. Agata Będzichowska


2021-03-11: Pediatria w praktyce – część 7. (Zbyt?) późne rozpoznania w pediatrii w dobie pandemii COVID-19

18:00 – 18:05 Słowo wstępu, zapowiedź kolejnych spotkań – prof. dr hab. n. med. Bolesław Kalicki
18:05 – 18:25 “Czy obrzęk powiek to zawsze alergia? Zespół nerczycowy leczony przez telefon” – lek. Maria Węgrzynek, Klinika Pediatrii Nefrologii i Alergologii Dziecięcej, Wojskowy Instytut Medyczny
18:25– 18:45 “Dziecko z kaszlem online” – lek. Wojciech Sitarski, Klinika Gastroenterologii i Żywienia Dzieci Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – KLUB 35
18:45 – 19:05 “Od rumienia na skórze po sztywność karku” – leczenie zmian skórnych przez telefon” – lek. Joanna Kaczorowska, Kliniczny Oddział Pediatrii, Szpital im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym – KLUB 35
19:05 – 19:25 “Późno rozpoznany przypadek gruźlicy u nastolatka” – dr n.med. Małgorzata Wielopolska, Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku
19:25 – 19:35 Sprawy organizacyjne OWPTP – prof. dr hab. n. med. Teresa Jackowska
Moderator: dr n. med. Agata Będzichowska


2021-02-11: Pediatria w praktyce – część 6. Wybrane zagadnienia psychiatrii dziecięcej w praktyce lekarza pediatry.

18:00 – 18:10 Słowo wstępu, zapowiedź kolejnych spotkań – prof. dr hab. n. med. Bolesław Kalicki
18:10 – 18:50 „Podejrzenie ADHD w różnych grupach wiekowych, na co zwracać uwagę” – prof. dr hab. med. Tomasz Wolańczyk
18:50 – 19.10 „Eye Q u dzieci z zaburzeniami neurorozwojowymi” – Magdalena Czarny
19:10 – 19:20 Dyskusja. Odpowiedzi na pytania
19:20 – 19:30 Sprawy organizacyjne OWPTP – prof. dr hab. n. med. Teresa Jackowska
Moderator: dr n. med. Agnieszka Lipińska-Opałka
Sponsor spotkania: Qpharma Sp. z o. o.


2021-01-14: Pediatria w praktyce – część 5. Neurofibromatozy i pochodne im RASopatie: problem wielu pediatrów i innych specjalności pediatrycznych czy „widzimisię” Ministerstwa Zdrowia.

18:00 – 18:30 „Plamy kawy z mlekiem u dziecka: RASopatie, fakomatozy czy neurofibromatozy, a może jeszcze inna z 80 chorób w diagnostyce różnicowej?” – dr n. med. Marek Karwacki
18:30 – 18:50 Prezentacje kliniczne przypadków:
1. lek. Aleksandra Pankiewicz – KLUB 35
2. lek. Marta Chądzyńska- KLUB 35
18:50 – 19:05 „Rozporządzenie Ministra Zdrowia (Dz.U. 2020 poz. 1185) wprowadzające pilotaż w zakresie medycznej opieki koordynowanej nad pacjentami z NF/RAS: kogo, kiedy i gdzie skierować?” – lek. Ewa Celi – KLUB 35
19:05 – 19:15 Prezentacje kliniczne przypadków:
1. lek. Ewa Dudek-Totino – KLUB 35
19:15 – 19:25 Dyskusja. Odpowiedzi na pytania
19:25 – 19:35 Sprawy organizacyjne OWPTP – prof. dr hab. n. med. Teresa Jackowska


2020-12-10: Webinarium Pediatria w praktyce – część 4. Białkomocz i krwinkomocz w praktyce lekarza pediatry.

18:00 – 18:30 Zasady postępowania z dzieckiem po stwierdzeniu białkomoczu – dr hab. n. med. Katarzyna Jobs
18:30 – 18:50 Prezentacje kliniczne przypadków:
1. – lek. Martyna Ciastkowska KLUB 35
2. – lek. Aleksandra Mateja KLUB 35
18:50 – 19:20 Czy krwinkomocz to zawsze objaw poważnej choroby nerek – dr hab. n. med. Katarzyna Jobs
19:20 – 19:30 Prezentacje kliniczne przypadków:
1. – lek. Sylwia Walczewska KLUB 35
19:30 – 19:40 Dyskusja. Odpowiedzi na pytania
19:40 – 19:50 Sprawy organizacyjne OWPTP – prof. dr hab. n. med. Teresa Jackowska


2020-11-12: Webinarium Pediatria w praktyce – część 3. Wieloukładowy zespół zapalny u dzieci związany z SARS-CoV-2: co warto wiedzieć.

18:00 – 18:40 Wieloukładowy zespół zapalny tymczasowo związany z SARS-CoV-2 (PIMS-TS): aktualny stan wiedzy – dr hab. n. med. Ernest Kuchar, dr n. med. Magdalena Okarska-Napierała
18:40 – 19:30 Prezentacje kliniczne przypadków:
1. Wieloukładowy zespół zapalny jako wynik zakażenia SARS-CoV-2 u nastolatki – dr. hab. n. med. Anna Mania
2. Gorączka i biegunka jako jedyne objawy PIMS – lek. Natalia Dudek
3. Przedłużająca się gorączka u 2-letniego chłopca – lek. Karolina Pietraszewska
4. Krajowy Rejestr Dzieci z Wieloukładowymi Zespołami Zapalnymi (badanie MOIS CoR) – lek. Kamila Ludwikowska
19:30 – 19:45 Dyskusja. Odpowiedzi na pytania


2020-10-08 Webinarium: “Pediatria w praktyce – część 2. Endokrynologia w praktyce: Zaburzenia rozwoju płci.

18:00 – 18:30 „Zaburzenia rozwoju płci – rozpoznanie w różnych okresach rozwojowych” – Dr hab. n. med. Anna Kucharska
18:30 – 19:30 Prezentacje kliniczne przypadków z komentarzem tematycznym:
1. „Nieprawidłowe narządy płciowe u noworodka- najczęstsze rozpoznanie” – Lek. Monika Kopiec-Burdecka (KLUB 35)
2. Prenatalne rozpoznanie zespołu Turnera – Lek. Michał Erazmus (KLUB 35)
3. Rozpoznanie zespołu Turnera po okresie niemowlęcym – Lek. Katarzyna Krysiak-Gorgis (KLUB 35)
4. Fenotyp żeński z kariotypem 46XY- zespół Swyera – Lek. Aleksandra Nowak-Turska (KLUB 35)
19:30 – 19:45 Dyskusja. Odpowiedzi na pytania
19:45 – 20:00 Komunikaty konsultanta. Przyjęcia nowych członków. Sprawy bieżące – prof. dr hab. n. med. Teresa Jackowska


2020-09-10 Webinarium “Pediatria w praktyce, część 1 – Żywienie”.

18:00 – 18:45 prof. dr hab. n. med. Hanna Szajewska „Badania naukowe dotyczące żywienia.”
18:45 – 19:30 dr hab. n. med. Andrea Horvath „Żywienie dziecka w 1 r.ż.”
19:30 – 19:45 prof. dr hab. n. med. Teresa Jackowska „Podsumowanie i zakończenie webinarium.”