Aktualna konferencja

Najbliższa konferencja OWPTP „Pediatria 2019 – Jesień w Warszawie”
planowana jest na dzień 23-05-2020. Biorąc pod uwagę aktualną sytuację epidemiczną, może być ona jednak przełożona na inny termin lub odwołana.

 

Miejsce konferencji: Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, ul. Marymoncka 99/103, Warszawa

Rejestracje przyjmujemy do 3 dni przed konferencją:

Dla członków Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego opłata wynosi 50 PLN
Dla członków OWPTP w trakcie specjalizacji w pediatrii opłata wynosi 30 PLN
Dla Seniorów OWPTP (członków emerytowanych) opłata wynosi 30 PLN
Dla studentów z pediatrycznych kół naukowych opłata wynosi 30 PLN
Dla Członków Honorowych PTP opłata wynosi 0 PLN

Dla pozostałych lekarzy opłata wynosi 100 PLN

Rejestracja w późniejszym terminie możliwa jest w trakcie konferencji – obowiązuje opłata 100 PLN dla wszystkich (również członków OWPTP).

Płatne na konto 54 1020 1068 0000 1602 0075 7153 z dopiskiem: „imię i nazwisko / Konferencja OWPTP″

W przypadku jakichkolwiek problemów z rejestracją prosimy o kontakt na adres sekretarz@owptp.pl

PROGRAM KONFERENCJI 02-2020

REJESTRACJA DLA LEKARZY

REJESTRACJA DLA STUDENTÓW

Kolejne konferencje OWPTP:

05-12-2020