Aktualna konferencja

Najbliższa konferencja OWPTP „Pediatria 2018 – Jesień w Warszawie” odbędzie się w dniu 10-11-2018.

Miejsce: Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, ul. Marymoncka 99/103, Warszawa

Rejestracja do 07-11-2018 (decyduje data wpływu opłaty):

Dla członków Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego opłata wynosi 50 PLN
Dla członków OWPTP w trakcie specjalizacji w pediatrii opłata wynosi 30 PLN
Dla Seniorów OWPTP (członków emerytowanych) opłata wynosi 30 PLN
Dla studentów z pediatrycznych kół naukowych opłata wynosi 30 PLN
Dla pielęgniarek opłata wynosi 30 PLN
Dla Członków Honorowych PTP opłata wynosi 0 PLN

Dla pozostałych lekarzy opłata wynosi 100 PLN

Rejestracja od 08-11-2018 lub w trakcie konferencji opłata 100 PLN dla wszystkich.

Płatne na konto 54 1020 1068 0000 1602 0075 7153 z dopiskiem: „imię i nazwisko / Jesień w Warszawie 2018″

W przypadku jakichkolwiek problemów z rejestracją prosimy o kontakt na adres sekretarz@owptp.pl

PROGRAM KONFERENCJI

 

REJESTRACJA DLA LEKARZY

REJESTRACJA DLA STUDENTÓW

 

Kolejne konferencje OWPTP:

w trakcie planowania