Zalecenia dotyczące hospitalizacji

Założenia do organizacji świadczeń pediatrycznych na terenie województwa mazowieckiego (na dzień 03.04.2020), przygotowane zgodnie z rekomendacją Ministra Zdrowia oraz w porozumieniu z Konsultantem Wojewódzkim w dziedzinie pediatrii

A. Dziecięcy Szpital Kliniczny UCK WUM w Warszawie
SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym
Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie
Instytut Matki i Dziecka w Warszawie
udzielają świadczeń zdrowotnych dla pacjentów z podejrzeniem lub rozpoznaniem SARS-Co-2,
przy czym:
I. W obszarze świadczeń z zakresu pediatrii zachowawczej

 1. DSK UCK WUM przyjmuje pacjentów z podejrzeniem zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 w Izbie Przyjęć Zakaźnej, gdzie po zebraniu wywiadu, ocenie stanu, odizolowaniu pacjenta i opiekuna, pobraniu wymazów na badanie PCR podejmuje decyzję o dalszym postępowaniu:
  a) powrót do domu
  b) hospitalizacja w Oddziale Obserwacyjno-Izolacyjnym DSK do czasu uzyskania wyniku
  c) w ostateczności (przy braku miejsc w Oddziale Obserwacyjno-Izolacyjnym) transport do Szpitala w Dziekanowie Leśnym, po wcześniejszym powiadomieniu i uzgodnieniu z lekarzem dyżurnym
  DSK UCK WUM w Oddziale OI zapewnia dziesięć łóżek w izolatkach.
  Po uzyskaniu ujemnego wyniku testu na obecność SARS-CoV-2, w przypadku konieczności hospitalizacji pacjent jest przenoszony do innych oddziałów pediatrycznych DSK lub innych specjalistycznych ośrodków.
  Po uzyskaniu dodatniego wyniku testu na obecność SARS-CoV-2, przy braku wskazań do leczenia specjalistycznego lub leczenia w OIT pacjent jest przenoszony do SZP ZOZ w Dziekanowie Leśnym.
 1. SZPZOZ w Dziekanowie Leśnym zapewnia hospitalizacje pacjentów z potwierdzonym dodatnim wynikiem testu na SARS-CoV-2 w oddziale dziecięcym, w przypadku gdy pacjenci nie wymagają intensywnej opieki medycznej i/lub leczenia specjalistycznego niepowiązanego z
  zakażeniem koronawirusem.
  SZPZOZ w Dziekanowie Leśnym zapewnia w tym celu 40 łóżek.
 1. Wojewódzki Szpital Zakaźny w zakresie Oddziału Zakaźnego dla dzieci pełni podobną rolę jak Oddział OOI DSK z tą różnicą, że przekazuje do innych szpitali dzieci z wynikiem ujemnym. W sytuacji zapełnienia Oddziału pacjentami z potwierdzeniem SARS-CoV-2 przekazuje pacjentów również dodatnich do SPZOZ Dziekanów Leśny.
 1. Leczenie dzieci wymagających intensywnej terapii zapewnia Dziecięcy Szpital Kliniczny UCK WUM zabezpieczając 14 stanowiskowy OIT.

II. W obszarze świadczeń z zakresu pediatrii zabiegowej

 1. Leczenie dzieci zakażonych, z pozytywnym wynikiem testu na obecność wirusa SARS-CoV-2, oraz dzieci z rodzin objętych kwarantanną, w zakresie świadczeń zabiegowych zapewnia Dziecięcy Szpital Kliniczny UCK WUM
 1. Nie dotyczy to przypadków:
 • guzów mózgu – tutaj ośrodkiem dedykowanym jest CZD
 • guzów kości – tutaj ośrodkiem dedykowanym jest IMiDz

Każdorazowo w przypadku braku możliwości realizacji któregoś z powyższych świadczeń zdrowotnych ze względu na brak personelu niezbędnego (zakażeni, kwarantanna itp.) Szpital zwraca się do Wojewody Mazowieckiego o pilne oddelegowanie niezbędnych do walki z epidemią pracowników medycznych z innych szpitali.